Pour Swarovski Elements     

OKSV 4320 MM 10 UNIVERSAL RING


OKSV 4320 MM 10 UNIVERSAL RING
NEW
srebro próby 925

From: 2,88 € / 2.170g (1 pcs)


10 lots disponibles

OKSV 4320 MM 14 UNIVERSAL RING


OKSV 4320 MM 14 UNIVERSAL RING
NEW
srebro próby 925

From: 3,00 € / 2.420g (1 pcs)


10 lots disponibles

FKSV 4744 KLS 2


FKSV 4744 KLS 1
NEW
srebro 925

From: 2,25 € / 1.500g (2 pcs)


Sent in 5-20 working days

FKSV 4744 KLS 1


FKSV 4744 NE 1
NEW
ze srebra próby 925

From: 1,67 € / 0.980g (2 pcs)


Sent in 5-20 working days

FKSV 4744 NE 1


FKSV 4744 NE 1
NEW
ze srebra próby 925

From: 1,06 € / 0.600g (1 pcs)


Sent in 5-20 working days

BKSV 2854 NE 1


BKSV 2854 NE 1
NEW
ze srebra próby 925

From: 1,91 € / 1.200g (1 pcs)


Sent in 5-20 working days

OKSV 4470, 4320 CON 1


OKSV 4470, 4320 CON 1
NEW
srebro 925

From: 1,41 € / 0.800g (1 pcs)


Sent in 5-20 working days

OKSV 4470, 4320 KLS 1


OKSV 4470, 4320 KLS 1
NEW
ze srebra próby 925

From: 1,41 € / 0.800g (1 pcs)


Sent in 5-20 working days

OKSV 4470, 4320 NE 1


OKSV 4470, 4320 NE 1
NEW
ze srebra próby 925

From: 2,26 € / 1.200g (1 pcs)


Sent in 5-20 working days

SKSV 4745 10MM KLS 2


SKSV 4745 10MM KLS 2
NEW
srebro próby 925

From: 1,29 € / 0.800g (2 pcs)


Sent in 5-20 working days

SKSV 4745 10MM NE 1


SKSV 4745 10MM CON 1 - Etoile
NEW
srebro próby 925

From: 2,35 € / 1.450g (1 pcs)


Sent in 5-20 working days

Srdce pendentif (2058 SS 7), LK-2112 - 0,50


Srdce pendentif (2058 SS 7), LK-2112 - 0,50
NEW
srebro 925

From: 1,24 € / 0.560g (1 pcs)


Sent in 5-20 working days

Chauve souris pendentif argent, LK-1562 - 0,50 (2808 MM 6,00)


Chauve souris pendentif argent, LK-1562 - 0,50
NEW
srebro próba 925

From: 2,26 € / 0.600g (2 pcs)


Sent in 5-20 working days

Bague en argent Cushion Fancy Stone base, OKSV 4568 MM 14,0X 10,0 S-Ring Universal


Bague en argent Cushion Fancy Stone base, OKSV 4568 MM 14,0X 10,0 S-Ring Universal
NEW
srebro próby 925

From: 3,14 € / 2.500g (1 pcs)


Sent in 5-20 working days

Pendentif en argent Cushion Fancy Stone base, OKSV 4568 MM 14,0X 10,0 KRP


Pendentif en argent Cushion Fancy Stone base, OKSV 4568 MM 14,0X 10,0 KRP
NEW
ze srebra próby 925

From: 1,57 € / 1.070g (1 pcs)


36 lots disponibles

Pendentif en argent Cushion Fancy Stone base, OKSV 4568 MM 14,0X 10,0 CON 2


Pendentif en argent Cushion Fancy Stone base, OKSV 4568 MM 14,0X 10,0 CON 2
NEW
srebro 925

From: 1,10 € / 0.800g (1 pcs)


Sent in 5-20 working days

Boucles d'oreilles en argent Cushion Fancy Stone base, OKSV 4568 MM 14,0X 10,0 KLS CON 1


Boucles d'oreilles en argent Cushion Fancy Stone base, OKSV 4568 MM 14,0X 10,0 KLS CON 1
NEW
srebro próba 925

From: 2,24 € / 1.640g (2 pcs)


Sent in 5-20 working days

Boucles d'oreilles en argent Cushion Fancy Stone base, OKSV 4568 MM 14,0X 10,0 KLS


Boucles d'oreilles en argent Cushion Fancy Stone base, OKSV 4568 MM 14,0X 10,0 KLS
NEW
srebro 925

From: 1,88 € / 1.500g (2 pcs)


64 lots disponibles

Boucles d'oreilles en argent Cushion Fancy Stone base, OKSV 4568 MM 14,0X 10,0 BO


Boucles d'oreilles en argent Cushion Fancy Stone base, OKSV 4568 MM 14,0X 10,0 BO
NEW
srebro 925

From: 2,26 € / 1.800g (2 pcs)


Sent in 5-20 working days

Boucles d'oreilles en argent Cushion Fancy Stone base, OKSV 4568 MM 14,0X 10,0 BA 1


Sterling silver pendant Cushion Fancy Stone base, OKSV 4568 MM 14,0X 10,0 CON 1
NEW
srebro próby 925

From: 4,37 € / 2.800g (2 pcs)


Grandes quantités disponibles

Pendentif en argent Cushion Fancy Stone base, OKSV 4568 MM 14,0X 10,0 CON 1


Sterling silver pendant Cushion Fancy Stone base, OKSV 4568 MM 14,0X 10,0 CON 1
NEW
srebro 925

From: 0,94 € / 0.750g (1 pcs)


Sent in 5-20 working days

Support dormeuses argent - OKSV 1088 8MM BA SET 01


OKSV 1088  8MM BA SET 01
srebro próby 925

From: 3,03 € / 1.940g (2 pcs)


Grandes quantités disponibles

Clous d'oreille porte-cabochon - OKSV 1088 8MM KLSG


OKSV 1088  8MM KLSG
srebro 925

From: 0,76 € / 0.580g (2 pcs)


Grandes quantités disponibles

OKSV 4470 12 MM BA SET 1 ver.3 B


OKSV 4470 12 MM BA SET 1 ver.3 B
ze srebra próby 925

From: 4,06 € / 2.600g (2 pcs)


Grandes quantités disponibles

Base boucles d'oreilles - OKSV 1088 6MM KLA


OKSV 1088  6MM KLA
srebro próba 925

From: 1,49 € / 0.960g (2 pcs)


Sent in 5-20 working days

Clous d'oreille porte-cabochon 6mm - OKSV 1088 6MM KLSG


OKSV 1088  6MM KLSG
srebro próba 925

From: 1,22 € / 0.720g (4 pcs)


Grandes quantités disponibles

Support dormeuses cabochon OKSV 4470 10 MM BA SET 1 ver.3 B


OKSV 4470 10 MM BA SET 1 ver.3 B
srebro próba 925

From: 3,70 € / 2.420g (2 pcs)


Grandes quantités disponibles

Bracelet base S-BRACELET 3


Bracelet base S-BRACELET 3 (5328)
srebro 925

From: 2,03 € / 1.040g (1 pcs)


Sent in 5-20 working days

Clous d'oreille porte-cabochon 6mm - OKSV 1088 6MM KLSB


Clous d'oreille porte-cabochon 6mm - OKSV 1088  6MM KLSB
ze srebra próby 925

From: 1,03 € / 0.610g (2 pcs)


120 lots disponibles

OKSV 4470 12 MM BA SET 1 ver.3 A


OKSV 4470 12 MM BA SET 1 ver.3 A
srebro 925

From: 3,97 € / 2.600g (2 pcs)


Grandes quantités disponibles

OKSV 4320 MM 14 CON 1


OKSV 4320 MM 14 CON 1
srebro 925

From: 0,75 € / 0.580g (1 pcs)


Grandes quantités disponibles

Support dormeuses argent OKSV 4470 10 MM BA SET 1 ver.3 A


OKSV 4470 10 MM BA SET 1 ver.3 A
srebro próba 925

From: 3,58 € / 2.340g (2 pcs)


Grandes quantités disponibles

OKSV 1088 8 MM TRIPLE RING


OKSV 1088  8MM TRIPLE RING
srebro 925

From: 2,88 € / 2.350g (1 pcs)


Grandes quantités disponibles

OKSV 4320 MM 14x2 double ring ver.1


OKSV 4320 MM 14x2 double ring ver.1
srebro próba 925

From: 4,02 € / 3.050g (1 pcs)


11 lots disponibles

Support dormeuses argent - OKSV 1088 6MM BA SET 01


OKSV 1088  6MM BA SET 01
ze srebra próby 925

From: 2,60 € / 1.700g (2 pcs)


Grandes quantités disponibles

Clous d'oreille porte-cabochon OKSV 4470 10 MM KLS ver.3 A/B


OKSV 4470 10 MM KLS ver.3 A/B
srebro 925

From: 1,30 € / 0.900g (2 pcs)


34 lots disponibles

Bague de réglage OKSV 4470 10 MM S-RING UNIVERSAL ver.3 A


OKSV 4470 10 MM S-RING UNIVERSAL ver.3 A
srebro 925

From: 2,82 € / 2.250g (1 pcs)


Grandes quantités disponibles

Clous d'oreille porte etoile - SKSV 4745 10MM KLSG


SKSV 4745 10MM KLSG - Etoile
ze srebra próby 925

From: 0,71 € / 0.540g (2 pcs)


Sent in 5-20 working days

OKSV 4470 12 MM S-RING UNIVERSAL ver.3 A


OKSV 4470 12 MM S-RING UNIVERSAL ver.3 A
srebro próba 925

From: 3,12 € / 2.480g (1 pcs)


Sent in 5-20 working days

Boucles d'oreilles pour Rivoli Papillon - BKSV 2854 8MM KLA


BKSV 2854  8MM KLA
srebro 925

From: 1,49 € / 0.960g (2 pcs)


Grandes quantités disponibles