Encyclopédie


Swarovski SS size & PP size (Data wpisu: nierozpoznana)
Diamètres des trous des perles Swarovski (Data wpisu: nierozpoznana)
Baguier (Data wpisu: nierozpoznana)